Thiết kế- thi công ROBOVAC Bình Dương bằng Bảng hiệu Alu hiện đại

Một số bức ảnh thiết kế thi công bảng hiệu Alu hiện đại

Bảng hiệu có tông màu tối kết hợp chữ nổi tạo nên thương hiệu 

Đi viền đèn LED hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm ROBOVAC

Chữ nổi mica kết hợp LED  viền sang trọng